Om partnerskabet

Ensomhed er ikke et personligt problem og ansvar – det er et strukturelt problem og et samfundsmæssigt ansvar.

Derfor er vi gået sammen.

På tværs af brancher, sektorer og fagområder vil vi i fællesskab at udarbejde en national strategi og handleplan mod ensomhed.

hhh

Et partnerskab mod ensomhed

Ensomhed er en problematik i alle dele og afkroge af samfundet. Det kan ramme unge som gamle, mennesker i storbyer og på landet, folk der lever under særlige vilkår i fængsler eller krisecentre eller for dem, der har familiemedlemmer i et sygdomsforløb.

I det Nationale Partnerskab mod Ensomhed går aktører på tværs af myndigheder, virksomheder, organisationer, civilsamfund m.fl. for første gang sammen om at lægge en plan, de selv er del af. Med dette bud på Danmarks første nationale strategi og handlingsplan, lægger partnerskabets 132 medlemmer sporene for et ambitiøst, effektivt og langsigtet arbejde med at få vendt den danske ensomhedskurve. 

Foto: Peter Sørensen

Ensomheden i livets faser og overgange

Partnerskabets bredde afspejler, at ensomhed kan ramme forskellige mennesker i alle faser af livet.

Ensomhedsstrategien og -handleplanen tager højde for det, ved at understøtte forebyggelse og modvirkning af ensomhed i de arenaer vi bevæger os i gennem livet.

Det er indkapslet i de fem arenaer:

Hjem og bolig – der, hvor vi lever og bor

Hjemmet og kvarteret, man bor i, har afgørende betydning for ens sociale trivsel.

Dagtilbud, skole og uddannelse – der, hvor vi leger og lærer

Nære sociale relationer og positive fællesskaber er afgørende for børn og unges udvikling, trivsel, læring og helbred, og fraværet af dem kan føre til ensomhed og mistrivsel.  

Fritid og fællesskaber – der, hvor vi er aktive og sociale sammen

At føle sig som del af et fællesskab og have nære relationer har central betydning for at kunne leve et liv med fysisk og mental sundhed

Arbejdsliv og beskæftigelse – der, hvor vi bidrager til samfundet og sikrer os et forsørgelsesgrundlag

Vores arbejdsliv er en væsentlig del af vores tilværelse og vores relationer, og er en vigtig kilde til fællesskab. Det udgør således en arena med mange muligheder for at forebygge ensomhed.

Sundhed og pleje – der, hvor vi forebygger og behandler sygdom og modtager pleje

Ensomhed er tæt forbundet med både mental og fysisk sundhed: At leve med en sygdom kan skabe eller forstærke ensomhed. Omvendt er ensomhed svækkende for ens helbred og øger risikoen for at blive alvorligt syg, f.eks. med hjertekarsygdom, depression, angst eller demens

Foto: Peter Sørensen

Hvem er med i partnerskabet?

Partnerskabet er åbent for alle, der har interesse i at deltage. Det fremgår af kommissoriet for et nationalt partnerskab mod ensomhed fra 2022, at ”ensomhed kan ramme alle uanset alder og samfundsgruppe. Der er derfor behov for et bredt perspektiv på og samarbejde om at forebygge og afhjælpe ensomhed på tværs af sektorer, fagområder og ressorter.”

Vil du være med i partnerskabet? Så kontakt facilitatorgruppen.

Hvordan arbejder partnerskabet

Det nationale partnerskab mod ensomhed blev nedsat i forbindelse med indgåelse af Aftale om reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet fra november 2021.

Partnerskabet bliver faciliteret af Røde Kors og Ældre Sagen, som arbejder tæt sammen med et sekretariat bestående af repræsentanter fra Social- og Ældreministeriet.

Partnerskabets medlemmer har medvirket til at udarbejde strategien løbende og i alle faser af processen.

Mere information om partnerskabet

Vil du vide mere? Så kan du måske finde det, du leder efter herunder.

Hvis du stadig har spørgsmål, kan du kontakte facilitatorgruppen.

Praktisk om partnerskabet

Som du har læst, er partnerskabet et politisk nedsat partnerskab, som består af mere end 130 forskellige aktører og skal addressere ensomhed på tværs af hele samfundet.

Hvis du vil dykke mere ned i de mange elementer, kan du finde mere information i de tre dokumenter her.

Inspiration

Det Nationale Partnerskabs arbejde med ensomhedsstrategien og -handleplanen bygger ovenpå andre strategier og oplæg. Her kan du finde og læse strategier fra Aarhus, Barcelona og England samt det inspirationsoplæg, som ligger til grund for partnerskabet