Forside

Et partnerskab mod ensomhed

Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed eksisterer, fordi ensomhed er en stigende samfundsudfordring. Alt for mange mennesker i Danmark føler sig ensomme, og det har store konsekvenser – både for den enkeltes livskvalitet og for samfundet som helhed. Det er på tide, at vi handler på ensomhed.

Danmarks nationale strategi mod ensomhed

Det nationale partnerskab mod ensomhed præsenterer Danmarks første nationale strategi mod ensomhed samt en handlingsplan bestående af 75 initiativer. Hent dem via knapperne nedenfor.

Er du nysgerrig på at se eksisterende tilbud relateret til ensomhed, kan du se dette overbliksark.

Danske politikere om ensomhed

Se og hør fremtrædende danske politikere læse og kommentere på beretninger fra danskere, som har haft ensomhed tæt på livet.

Hvad kan du gøre, når du møder ensomheden?

Mange af os kender sikkert nogen, der ofte føler sig ensomme. Men ensomhed er desværre et tabubelagt område, som netop forstærkes af, at man ikke deler den med andre.

Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed. Du kan både føle dig ensom alene og sammen med andre.

Hvad kan du gøre, hvis du selv føler dig ensom?

Vid at du ikke er forkert! Mange oplever følelsen af ensomhed – det er ikke dig, der er noget forkert ved.

Tal om det! Tavshed kan få ensomhedsfølelsen til at vokse. Fortæl en du stoler på, hvordan du har det. Kald det gerne ensomhed – det er nemmere at gøre noget ved et problem, når man kalder det, hvad det er. Så snart du har italesat det over for en, der lytter, er du ikke længere alene med følelsen.

Saml mod til at opsøge andre. Det kan være svært at tage initiativ. Saml mod til at finde en hobby, starte til en aktivitet eller et fritidstilbud. Der er fællesskaber med andre, der oplever ensomhed og der er fællesskaber, hvor man mødes om en interesse. Undersøg hvad der findes, og hvad du har lyst til.

Vær så vidt mulig tålmodig og rummelig over for dig selv i processen. Nogle initiativer ender blindt – for alle mennesker. Hvis du har fået afslag, betyder det, at du er i gang med at samle erfaringer og finde din egen vej ud af ensomheden.

Vær noget for andre. Bliv for eksempel frivillig et sted, hvor du har en rolle i fællesskabet.

Opsøg råd og hjælp. En fastlåst situation kan være svær at ændre på egen hånd. Der er hjælp at hente via nettet, i telefonrådgivninger, hos egen læge eller eventuelt hos en psykolog.

Hvad kan du gøre, hvis du tror eller ved, at andre føler sig ensomme?

Lyt! Hvis andre har fortalt dig om deres følelse af ensomhed, så lyt til deres oplevelse. Ensomhed kan være forskelligt fra person, så det er vigtigt at høre og anerkende deres oplevelse.

Tal om ensomhed. Fortæl det, du nu ved: At ensomhed er en naturlig følelse, og at ingen er alene om det. Vær med til at bryde tabuet.

Gør en indsats for at se de mennesker, der er omkring dig. Kig dem i øjnene og hils. På den måde får ingen lov til at føle sig usynlig.

Vær venligt vedholdende. Når man har følt sig ensom længe, kan det være overvældende pludselig at blive set og inviteret ind. Derfor kommermange til at sige ”nej tak”. Det skal du respektere. Men det betyder ikke, at du ikke skal prøve igen. Det tager tid at få tillid.

Tag initiativ til nye relationer. Byd din nabo på kaffe, invitér et par stykker fra fodboldholdet med hjem eller sæt dig og slå en sludder af med den ældre dame på bænken.

Bliv frivillig. Der er rigtig mange tilbud, der hjælper mennesker, der føler sig ensomme. Og som frivillig i et af de tilbud, kan du (også) være med til at gøre en forskel. Samtidig kan dét at være frivillig styrke dit eget netværk.

Gør de grupper og fællesskaber, du indgår i, mere åbne. Invitér en kollega med ned til frokost. Hils på de nye – og de stille.

Kilde: Folkebevægelsen Mod Ensomhed. www.modensomhed.dk og ventilen.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer?